.

Yönetim

Dekan
Prof. Dr. Hakan ÖNER
Dekan
hakanoner@mehmetakif.edu.tr
+(90)248 213 20 00
Dekan Yardımcıları
Prof. Dr. Mehmet Çağrı KARAKURUM
Dekan Yardımcısı
mckarakurum@mehmetakif.edu.tr
+(90)248 213 20 10
Dr. Öğr. Üyesi Zafer USTA
Dekan Yardımcısı
zusta@mehmetakif.edu.tr
+(90)248 213 20 20
Fakülte Sekreteri
Hakan ÇETİN
Fakülte Sekreteri
hcetin@mehmetakif.edu.tr
+(90)248 213 20 15
Fakülte Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Hakan ÖNER - Başkan
Prof. Dr. Mustafa Numan OĞUZ - Profesör Temsilcisi
Prof. Dr. Mehmet Çağrı KARAKURUM - Profesör Temsilcisi
Prof. Dr. Özen YURDAKUL - Profesör Temsilcisi
Doç. Dr. İftar GÜRBÜZ - Doçent Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Zafer USTA - Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi
Doç. Dr. Hidayet TUTUN - Doçent Temsilcisi
Fakülte Kurulu
Prof. Dr. Hakan ÖNER - Başkan
Prof. Dr. Mustafa Numan OĞUZ - Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Özcan ÖZGEL - Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Özlem ÖZMEN - Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Özen YURDAKUL - Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Özgecan KORKMAZ AĞAOĞLU - Profesör Temsilcisi
Prof. Dr. Ali Reha AĞAOĞLU - Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Çağrı KARAKURUM - Profesör Temsilcisi
Prof. Dr. Ramazan ADANIR - Profesör Temsilcisi
Doç. Dr. Yasin DEMİRASLAN - Doçent Temsilcisi
Doç. Dr. Erhan KEYVAN - Doçent Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Zafer USTA - Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi

Hakkımızda

  • Genel Bilgi
  • Yönetim
  • Kurul ve Komisyonlar